Hernieuwbare energie met een warmtepomp 2 Min reading timeLuxevastgoed

De warmtepomp heeft de voorbije jaren veel aan bekendheid gewonnen. Ze heeft een laag energieverbruik en kan heel rendabel zijn, mits enkele voorwaarden in acht genomen worden.

Warmtepomp stuurt warmte waar u ze wil 

Een warmtepomp haalt warmte uit de natuur en stuurt aan de hand van een specifieke vloeistof die gewonnen warmte door in de woning. De warmtepomp kan dus warmte verplaatsen. Er bestaan systemen om naast de woning, ook het sanitair water te verwarmen.

De best gekende uitvoering van een warmtepomp is deze in koelkasten, waarbij ze gebruikt wordt om de ruimte in de koelkast af te koelen. In deze uitvoering onttrekt de warmtepomp de warmte aan de binnenkant van de koelkast, en geeft ze af aan de ruimte waarin de koelkast staat. Omgekeerd wordt ze gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

Wegwijs in verschillende types warmtepompen 

Er bestaan verschillende types warmtepompen. De warmtepomp haalt warmte uit de grond, het water, of de lucht. Door de druk op te drijven wordt verder verwarmd tot de gewenste temperatuur.

De warmtepomp kan gebruik maken van de buitenlucht om warme lucht af te geven in de woning, maar ze kan deze ook gebruiken om de woning te voorzien van warm water. Verder kan ze nog gebruik maken van de temperatuur van grondwater om voor warm water te zorgen. Daarnaast kan ze via de geothermische methode de temperatuur van de aarde gebruiken om voor warm water te zorgen.

Elk type heeft haar voor- en nadelen. Om te bepalen welke warmtepomp de beste keuze is, weegt u de verschillende factoren af. Bovenal bekijkt u het rendement. Maar verder zal ook de kostprijs een belangrijke factor spelen bij het maken van de juiste keuze. Deze kostprijs verschilt per type van de pomp. Zo kan de investering in een grond-water warmtepomp meer vragen, omdat u hiervoor een buizensysteem moet voorzien in de grond.

Om te bepalen welk warmtepompsysteem het beste is voor u, zijn er tal van websites te raadplegen waar u aan de hand van een vragenlijst een beeld kan van krijgen. Daarnaast kan u ook bij de verschillende leveranciers te rade gaan.

Voorwaarden bij gebruik van een warmtepomp 

De warmtepomp wordt meest gebruikt in combinatie met vloerverwarming, plafondverwarming, of muurverwarming. Ze kan enkel het gewenste resultaat behalen in een goed geïsoleerde woning. Ze zijn het interessantst voor woningen met een lage warmtebehoefte, al kunnen ze ook in andere woningen gebruikt worden. Daarom wordt best zo vroeg mogelijk in het bouwproces geïnvesteerd in een warmtepomp, dus bij een nieuwbouw of een interessante verbouwing.

 

Energiezuinig-verwarmen-met-vloerverwarming.jpg